Aythya affinis
Aythya affinis () 544 x 364 17 KB

: 1